Print this page

Kyläkuvaus Olkkalasta (Sakari Moisio)

Olkkalan kylähistorian alue käsittää Olkkalan ja Maikkalan kylät koko­naan ja suuren osan Kourlan kylästä sekä Etu-Moksin. Olkkalan kyläkes­kus sijaitsee noin 5 km Vihdin kirkolta koilliseen. Aluetta halkovat vanha Porintie, Vihti - Haavisto -maantie sekä uusi Porintie alueen länsilaidassa. Pohjoisessa alue rajoittuu Karkkilan Haaviston kylään, idässä Taka-Moksiin, Kourlan, Lahnuksen ja Kirvelän kyliin, kaakossa Suontaan, etelässä ja lounaassa Niuhalan, Sukselan ja Vanhalan kyliin sekä lännessä Vanjärven kylään. Näin rajatun alueen korkein kohta on Konianvuori hiidenkirnuineen. Alue on tyypillistä vihtiläistä maisemaa, jota metsäiset mäet ja rinnepellot hallitsevat.

Kirkonkylästä tultaessa Olkkala alkaa Sortojasta, joka ennen laski Kirjavaan, mutta nyt järven kuivatuksen jälkeen Olkkalanjokeen, joka kiertää entisen järven alueella olevia peltoja. Vasemmalla on metsäinen Sarinmäki, kun lähestytään kylän keskustaa. Varsinaiset viljelysaukeat ovat oikealla. Vanhan Porintien jälkeen VAKOLAn rakennukset hallitse­vat maisemaa oikealla. VAKOLAn toimintakeskus on Palomäen vieres­sä.

Koivistonmäki kohoaa Haavistontien oikealla puolella, sieltä on kesäisin mitä kaunein näkymä, kun laskeudutaan mäkeä alas tietä pitkin kylään päin, edessä Averia ja viljavat pellot.

Kun tullaan vanhaa Porintietä Helsingistä päin, kyläalue alkaa Vihti­joesta. Oikealla siintää Averia ja näkyy Holmannokka sekä Kourlanluhta. Vasemmalla olevalla kummulla on Toll-suvun hautakappeli. Entisen Olkkalan sahan alue ja Kourlan mylly, entinen kesäteatterin paikka, ovat oikealla. Olkkalanjokea ylitettäessä näkyy kosken jälkimaininkeja. Kun jatketaan vanhaa Porintietä Karkkilaan päin Olkkalan tienristeyksestä, on Karhunkorven kohdalla suuret kallionleikkaukset. Puolimatkan jälkeen yhtyvät vanha ja uusi Porintie. Karkkilaan vievän tien oikealla puolella on Kyrönmäki.

Asuinrakennukset ja maatilat ovat kylää halkovien maanteiden ja niistä haarautuvien useiden kylä- ja yksityisteiden varsilla. Kylän alueella on monta maanomistajaa, asiakirjojen mukaan on 588 kiinteistöä, joista tosin yksi kuuluu Sukselaan ja viisi Suontakaan. Suurin maanomistaja on VAKOLA, jolla on maata 757 ha. Muita maatiloja on 40 kpl. Vuoden 1989 tilaston mukaan oli ympäri vuoden asuttuja asuinrakennuksia 175 kpl, vakituisia asukkaita oli 496. Kesäasuntoja tällä alueella on yli 100.